Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 5 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vaksom og Tverrom
Om månen. Det første er «nymåne» det andre betyr «avtagende måne».
Vandla
F.eks. som i «store vandla», i betydningen «store hauger» slik som grashauger under slåttonna.
Vet
Liten side- eller bakgate. Kan også være en grøft man gravde for utvanning av jord.
Vinna
Onne (hver av de store, faste årlige arbeidene i jordbruket, slik som slåttonn/innhøsting).
Vinnøyd
Skjeløyd.