Rammgården, hus no. 92

I løpet av 1600-tallet eies gården først av en mann som er kjent som Skott-Oluf. På slutten av dette århundret er det partisipant-familien Angell i Trondheim som kjøper gården. Da de bare leilighetsvis var på Røros, hadde de nok kjøpt gården for å plassere penger i en verdifull eiendom.

Borgermester og Kanselliråd Albert Lorentzen Angell, assessor i Bergamtet nordafjells, solgte nr. 92 til bergskriver Peder Hiort den eldre i 1702. Han var som familien Angell innvandret til Trondheim fra landskapet Angel i det gamle Flensburg amt i Tyskland, og hadde tjenestegjort som skriverkarl ved Trondhjems Festning før han i 1689 ble bergskriver på Røros. Hiort ble en stor eiendomsbesitter og gårdbruker.

Senere eiere av nr. 92 var kjøpmann Andreas Berg og Johan Nataniel Ramm, som gården har dagens navn etter. Johan var sønn av major E. Ramm fra Vang i Hedmark, og kom til Røros i 1842. Han jobbet som fullmektig hos kjøpmannen Morten Leigh i flere år, men allerede i 1844 kjøpte Ramm den gården som nå bærer hans navn. Han etablerte sin egen forretning i førsteetasjen i 1857, i tillegg til et småbruk han holdt i bakgården. Det var også han som satte opp hovedbygningen. Noe senere brukes kjelleren som hvelv av Røros Sparebank, som siden etableringen i 1842 hadde holdt til på Bergskriverkontoret i Storgata. Johan sluttet da som kjøpmann og ble bankkasserer. Driften av forretningen overlot han til den senere legendariske butikkmadamen Ramm-Olava.

Ramms enke solgte gården til en grossist som i 1899 solgte den videre til Lars Petersen Skjerdingstad. Han ble den siste handelsmannen i Rammgården, for i 1962 brant uthuset til grunnen. Siden 1967 har nr. 92 huset restaurant, bar og møterom.

Atle Ødegård kjøpte huset i 1980, og i samarbeid med Riksantikvaren fikk han bygd opp igjen stabburet og andre bygninger i bakgården.

I 1988 tok Røros Turisthotell over Rammgården og har siden drevet Vertshuset Røros her. Nå finner du restaurant og kjøkken i hovedbygningen, og en koselig pub i det gamle "hvelvet".
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974