Besøkstall

Besøket på Røros ligger på ca. 1 million mennesker per år. Omvisninger på Røros i 2014 tilsvarte 56 084 - derav 21 854 i Smelthytta (Rørosmuseet), 14 765 i Røros kirke, 12 853 i Olavsgruva, 583 på Ratvolden og 6 612 på Bergstadvandring.


Kilde: Årsrapport Destinasjon Røros 2014
«Rørosmartnan»   Einar Aasen, 2003