Erzscheidergården, hus no. 271

Hus no. 271 ligger på toppen av bakken i Spell-Olaveien 6.

Denne gården på Røros har et av de mest markante navn. En Erzscheider var en malmekspert og ansvarlig for malmbehandlingen. Ordet er sammensatt av det tyske begrepet for malm (på tysk: «Erz») og å skille (tysk: «zu scheiden»).

Når man forfølger historien til gården, og menneskene som bodde der, møter man først Peder Dax i 1762. I skiftet etter hans datter, Cornelia Pedersdatter Dax i 1788 finner man følgende anført: «Vånegård og grunn på den såkalte Stabburshage-flaten, imellom den nye kirkegårdsmuren og Lars Halvorsens hustrus vånehuse.»

Gården har flere eiere etter dette, deriblant Erik Olsen Skrædder som er gift med Sara Andersdatter Tellebond. Disse to overdrar i 1830 gården til sin sønn, Ole. Oles datter, Ingeborg Sofie, blir i 1866 gift med Elias Nilsen Aalen som sammen med sin kone overtar gården. Elias er markscheider (en bergfunksjonær som foretar målinger - en underjordisk landmåler), men fungerer også delvis som stiger i kobberverket på Røros (stiger = arbeidsformann i gruven).

Gården blir i 1902 overtatt av sønnen Ole, som i likhet med sin far Elias er markscheider ved verket. Bare syv år senere skifter gården eier igjen når den selges til smed Kristoffer O. Harsjøen. Kristoffer eier i 1919 også gården nedenfor, hus no. 268, hvor han bygger et nytt hus der han oppretter det første mekaniske verkstedet på Røros.

I 1918 selges no. 271 på nytt, og får flere eiere framover - til den i 1939 blir solgt til Røros kommune av Morten Jonassen og Martinus O. Haarstad.

I 1941 får 31 år gamle Leif Prytz skjøte på gården fra kommunen. Han driver snekkerverksted her og fjerner noen av de gamle bygningene. I 1945 bygger han et hotelletablissement på tomten, kalt «Ertzscheidergården».

Siden 1996 har gården med fredete bygninger vært eid og drevet som et familiehotell av Elin og Frank Norvik, der de tar imot gjester fra hele verden. Hotellet har 24 rom med overnattingskapasitet til 54 personer.

I 2013 ble Erzscheidergården kjøpt av Røros Hotell.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
  • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie» av Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974