Tysk-gården, hus no. 94

Denne gården har fått navn etter eierfamilien i 1600- og 1700-årene, bergmannsslekten Knob eller Knoph. Ved folketellingen 1701 kan man lese at Hans Knob bodde her. I 1838 skjøtet Berit Larsdatter bort Rørosgård til sin brorsønn Lars Nilsen Krog for 500 spesiedaler. Dermed ble han også eier av Tyskgården. Lars Nilsen Krog (1810-1880), eller «Krogen» som navnet oftest ble skrevet, drev ved siden av et større gårdsbruk også med handel, og hørte til de mest formuende på Røros.

I 1906 ble Tyskgården overtatt av W. Asplin, av yrke slakter, som brukte fjøset til slakte- og salgsdyr. Neste eier ble malermester Evald Richard O. Strøm, som overtok Tysk-gården i 1915. Han startet sin maler-, tapetser- og rammeforretning på Røros i 1906 etter å ha arbeidet i faget en rekke år i Trondheim. Noen år senere, i 1928, kjøpte drosjeeier Ola J. Stensaas gården og var blant de første til å starte drosjebiltrafikken på Røros.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974