Volqvartzgården, hus no. 102/103

Disse husene ligger nedenfor kirken på hjørnet av Kjerkgata og Åsveta, og de var opprinnelig én eiendom som ble kjent som Volqvartzgården. Det var en port til gata der nå veta eller veien til Tavlen stikker inn.

Gården har navnet sitt etter den første organisten på Røros, Volqvart Jøns, født i Rendsburg i Holstein. Før han kom til Røros hadde han betjent orgelet i Vår Frue kirke i Trondheim. Volqvart Jøns var ved sin død i 1695 en velholden mann, stor gårdbruker, gjestgiver og handelsmann. Stesønnen Johannes Brun ble så organist og kirkeverge, og fortsatte gårdsbruket og handelen. Hans sønnn og etterfølger, Mathias Volqvartz Brun, skal være modellen til bergløytnant og organist Adam Salomon Dopp i Johan Falkbergets romantrilogi “Christianus Sextus”. Mathias var musiker og skjerper og ble til slutt overstiger ved Verket. Han var gift med Maria Borchgrevink, søster av verksdirektør Leonhard Christian, og datter av domorganist i Trondheim, Henrik Christian Borchgrevink. En annen av hans døtre, Henrikka Christina, ble gift med Mathias´ etterfølger som organist på Røros, Gerhard Carl Prøsch - og i fem generasjoner betjente denne familien orgelet i Røros kirke. Prøsch brakte europeisk musikktradisjon til Bergstaden; de hadde en sjeldent stor note- og litteratursamling, som ennå er i familiens eie.

Mathias bror Svend dro til Trondheim for å lære handel. Han ble gårdbruker og var far til biskop Johan Nordahl Brun. Etter Brun-familien ble nr. 102/103 overtatt av geheimrådinne Cecilie Christine Schøller (1720-1786) i Trondheim, men eiendommen var bare én av hennes interesser på Bergstaden. Senere solgte hun gården til Peder Hiort den yngre, direktør ved Verket. Han anla urtehage inne i gårdsrommet og prydet huset med treskulpturer. Som den store eiendombesitteren han var bodde han ikke her, men leide bort gården til bergskriver Bent Hartz.

Ved skiftet etter direktør Peder Hiort i 1789 ble Volqvartzgården verdsatt til 600 riksdaler. Nå ble nr. 102 delt fra eiendommen. Denne nedre delen ble kjøpt av overstiger Henning Floer og overtatt av sønnen, hytteskriver Richard Floer, kaptein i Bergkorpset og utsending derfra til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Etter hans død ble nr. 102 solgt til farger Peder Iversen, og under etterfølgeren, farger Christofer Solli, ble det en stor bedrift som gikk over til Ole Krog.

Den øvre delen, nr. 103, ble i 1789 solgt til Anne Margrethe Dybdahl, enke etter Johan Mølmann. Denne gården skiftet eier flere ganger - til kjøpmann Peder Holden kjøpte den i 1882. Holdens forretning var etablert i 1877, og den hadde stor omsetning i nabobygdene i Funäsdalen og filial i Drevsjø. Kjøpmannshuset hadde sitt tilholdssted her oppe ved kirken i nærmere nitti år.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974