Sangerhuset, hus no. 18C

Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygningen har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer. Bygningen er i Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877. Jernbanestasjonene var alle i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros. Idag er kun Sangerhuset igjen som et eksempel på Sveitserstilen på Røros.

Fortauene ved Sangerhuset ble hellelagt på 1960-tallet. Huset har vært det viktigste forsamlingslokale på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, blant annet som samlingssted under Rørosmartnan. I tillegg har «Sangerlokalet», som det også ble kalt, huset kinoen på Røros i 59 år (1920-1979) i regi av Bergstadens Vel. I 1979 ble drifta flyttet til Rørosheimen.

I 1978 ble bygningen solgt til Røros Elektrisitetsverk med den forutsetning at den skulle rives. Men tiden arbeidet for den og bygningen ble fredet den 8.6. 1983.

Bygget består av 2 hoveddeler: Salen og Klubben. Salen ligger med lengderetningen langs Bergmannsgata. Bygningen er grønnmalt med listverk og dører i hvitt. Her må bemerkes at grønnfargen på veggene, slik den framkommer på bildet lengst oppe på denne siden, ikke gjenspeiler den korrekte husmalingen. Et eksempel på fargen slik den etter planen skulle ha vært, kan sees på veggene til Kjerkgata 29.
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

  • For utleie av Sangerhuset, kontakt Anders Rønning på tlf.: 72 41 48 00
  • Artikkel i Fjell-Ljom, 24. mars 2011
  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard - 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Den første kinodrifta på Røros» av Roar Dille. Artikkel i Fjell-Folk 26, 2001
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
  • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?» Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus