Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 3 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Måsså
Mose.
Murru
Mareritt.
Musu
Myse. Den gjenværende væsken etter at fettet og kaseinet, eller ostemassen, er fjernet fra melken. Brukes også i dialektuttrykk for å beskrive manglende styrke (om muskelmasse i armen): «Her va' det berre musu, gut.»

Siste 5 uttrykk