Kilder

Det er oppgittt når en tekst er gjengitt i sin helhet - da med forfatterens tillatelse eller når denne tekstens vernetid har utløpt. Bilder og fotografier er kreditert så langt det er mulig. Bilder hvis vernetid er utgått er fritt tilgjengelige. Du kan lese mer om dette på denne siden og der det er angitt. Les mer om kildene til de forskjellige seksjonene i menyen til høyre.

Mange av disse publikasjonene kan lånes på Røros Folkebibliotek, eller kjøpes på en bokhandel nær deg. Ellers har jeg funnet det meste av disse kildene enten hos Amnéus Bokhandel på Røros, Destinasjon Røros, Rørosmuseet og på Internett. Her vil jeg spesielt fremheve søkemotoren Google og online encyklopedien Wikipedia.Muntlige kilder og forfattere

Nedenfor følger en liste over personer som har hjulpet meg både som muntlige kilder og skriftlige bidragsytere. Dette inkluderer ikke de mange forfatterne som er brukt som kilder ellers. Hvis du føler at det er noen som mangler her håper jeg at du tar kontakt.

Tegnet [m] betyr muntlig, [f] betyr foto mens [s] betyr skriftlig kilde.
Listen er satt opp alfabetisk.

Aasen, Einar
[m, f, s]
Omvisningsleder, Røros Reiseliv
Brænne, Jon
[m, s]
Malerikonservator, NIKU
Evenås, Magne Idar
[m]
Formidlingskonsulent, Rørosmuseet
Feragen, Christopher
[s]
Lærer, Steinkjer kommune
Gjestland, Truls
[m, s]
Forsker, SINTEF
Klemmetvold, Wenche
[m, s]
Guide, Røros Reiseliv
Lillegjelten, Jon Holm
[m]
Arbeidsleder, Rørosmuseet
Nyhus, Astrid
[m, s]
Seniormedarbeider, Rørosmuseet
Ormhaug, Toril
[s]
Samlingsforvalter, Rørosmuseet
Prytz, Kjell
[m, s]
Stiger, Røros Kobberverk (stiger fra 1957-1977)
Sundt, Arne
[m]
Elektriker, Røros Kobberverk
Sundt, Johannes
[s]
Journalist, Forfatter
Sundt, Kåre Idar
[m]
Vaktmester, Rørosmuseet
Sundt, Magnus
[m]
Stiger, Røros Kobberverk
Sundt, Oddvar
[m]
Røros Kobberverk og Olavsgruvas venner
Van der Meer, Fokke F.
[s]
Webmaster
Ødegaard, Ingeborg Anna
[m]
Lokalhistorisk formidling, Rørosvy
Ødegaard, Sverre A.
[m, s]
Antikvar, Rørosmuseet
Østigaard, Arne Dag
[s]
Forfatter