Dybdalsgården, hus no. 32

Nå er vi kommet til den gamle Mathisen- eller Rode-veta mellom Bergmannsgata og Kjerkgata.
Hus nr. 32 har en like innfløkt historie som de andre store bygårdene på Røros. Gården er den siste av 3 gårder som hadde bakgården mot den ene gata og hovedhuset mot den andre gata.

Det antas at det var Zacharias Olsen som på 1600-tallet satte opp et lite gårdsbruk her.

I 1748 kjøpte hytteskriver Peder Dybdal ved Femund hytte dette huset av Anders Erichsen. Siden den gang har gården hatt navnet Dybdalsgården. Seinere eiere er kjøpmann Andreas Harboe Berg, bergkirurg Jens Mathisen, presteenken Henrikke Thode Krogh med datteren Edle og svigersønnen løytnant Martin Struve ved Holtålske kompani, overstiger Knud Olsen, sakfører Carl Rynning og sorenskriver og politimester Carl Henrik Rode.

Den langstrakte bygningen på hjørnet av veta er reist i 1780-årene. Det er et dobbeltromshus med tre rom ut mot gata i begge etasjene. Man kan kalle det et midtsalshus med tre vindusakser. Stuene har pilasterinndeling av veggene.

Det var i 1914 at representanter for Tynset Mållag og Ungdomsforbundet Breidablikk kom til Røros for å finne lokaler til en kaffestuggu. Den høytidelige åpningen skjedde i januar året etter, litt lengre oppi gata fra der Dybdalsgården ligger. I 1920 kjøpte så Bergstadens Vel ut Mållagets halvdel og fire år senere overtok de også Breidablikks andel.

I mars 1926 ble det vedtatt å kjøpe Dybdalsgården, avdøde tannlege Wilhelm Wexelsens gård. Dermed ble Kaffestuggu flyttet dit, der den ligger i dag. Etter at Bergstadens Vel ble huseier, ble mye gjort. Det ble lagt inn kloakkanlegg, kjøkkenet i første etasje ble utvidet, peisestue ble anlagt, og resten av rommene pusset opp.

I 1941 ble andre etasje innviet som spiseforretning, med nytt kjøkken, tre selskapsværelser og ett værelse for bestyrerinnen av spiseforretningen, Margit Eggen.

I 1976 ga Bergstadens Vel opp å drive Kaffestuggu for egen regning. De inngikk en leiekontrakt med Røros Turisthotell, som tok over drifta fra 1. januar 1977.

Det stilsikre huset er restaurert og modernisert, og eksteriør- og interiørmessig viser det solid trearkitektur.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard, 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
  • «Bergmann og Rallar» av Hans Melien, 1983