Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 10 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Farang
Omgangssyke.
Fårrå
Dra av gårde.
Fauke
Dialekt: Være borte en kort stund.
Finka
Arresten. Egentlig svensk.
Fjaskåt
Noen som har en egen mening men som samtidig er pysete.
Frammun
Besøk.
Frivill
Sommerfugl.
Fusse
Dårlig eller lurvete kledd person. Kan også bety omstreifende mannfolk.
Fyre
Skofte, å være hjemme fra arbeidet.
Førkje
Kvinnfolk.

Siste 5 uttrykk