Gruvedrifta på Røros

Her følger en oversikt over alle gruvene til Røros Kobberverk, samt smeltehyttene som var i drift i perioden 1644-1977.

Blant gruvene dreier det seg om kobber- sink-, og svovelkisgruver. I tillegg til gruvene listet opp nedenfor regnes også 15 kromittgruver som hører til Feragen kromgruvefelt, deriblant Leikgruva, Gjetsjø, Skardhøgda, Rødtjern, Gjetberget og Lergruva og så mange som 200 skjerp. Malmen ble fraktet til Trondheim der det var en kromsaltfabrikk ved Leirfossen (Leren Kromfabrikk).

Det totale antallet gruver i drift gjennom 333 års bergverkshistorie på Røros kommer da opp i 55, hvis man regner de av forekomstene som i litteraturen omtales som "gruver".

Gruvene er ført opp kronologisk med årstall for drift (til tider kun periodisk/usammenhengende drift) og mineralangivelse - så langt det lot seg gjøre.

GRUVENAVN
DRIFTSÅR (ca.)
MINERAL
Lossiusgruva/ Freyes Glück
Gamle Storwartz
Nyberget
Klasberget
Arvedalsgruva
Hestkletten
Hersjøgruva
Gamle Solskinet
Killingdalen
Klinkenberg
Christianus Quintus
Myrgruva
Fredrik IV/ Vangrøftgruva
Nye Storwartz
Tufsingdalsgruva
Christianus Sextus
Kongens gruve
Hesjedalsgruva/ Pålsgruva
Kjøli
Gauldalsgruva
Muggruva
Rogngruva
Abrahamsgruva/ Jakobs gruve
Raudhåmmåren
Storhøgda
Fromgruva
Fossgruva
Allergot
Vingelsgruva
Nye Solskinet
Oscar II/ Mosenggruva
Meingruva/ Menna
Fløttum
Slettmoen
Rødalen
Kårslåtten
Storvollen
Olavsgruva
Fjellsjøgruva
Lergruvbakken
1644-1645
1645-1946
1650-1713, 1859-90
1649-1651
1657-1714, 1895-1945
1659-1756
1670-1692, 1697
1673-1730, 1870-90
1674-1891 (1891-1986)
1686-1691, 1820-31, 1892
1691-1775
1694-1770
1707
1708-1946
1712
1723-1940
1736-1945
1750-1830, 1918
1766, 1897-1941
1774-1779, 1915
1774-1919
1774-1908
?
1777-1824
1777-1909
1789-1914
1808-12, 1906-20
1817-1828
1818-1918
1854, 1861-1890
1882
1883-1890
1888-1917
1904-1906
1916-1926, 1930-45
1916-1917
?-1919
1937-1972
1953-1956
1971-1977
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu/ S (kis)
Cu
Cu/ Zn
Cu
Cu/ Zn/ S (kis)
Cu/ Zn
Cu/ Zn
Cu
Cu
Cu
?
Cu/ Zn/ S (kis)
Cu/ S (kis)
Cu
Cu/ S (kis)
Cu
Cu/ Zn/ S (kis)
Cu
Cu
Cu/ Zn
Cu
Cu
Cu/ S (kis)
Cu
?
Cu
Cu/ Zn
Cu
Cu/ Zn
Cu
Cu/ S (kis)
Cu
Cu
Cu/ Zn
Cu/ Zn
Zn/ S (kis)


Selv om den siste gruven i Røros Kobberverks driftsperiode var Lergruvbakken gruve (1971-1977), var ikke dette den siste gruven i drift i Rørosområdet. Killingdal gruve var regnet som en av de største på Rørosfeltet, og frem til nedleggelsen i 1986 ble det tatt ut over 2,6 millioner tonn malm her. Etter Røros Kobberverks drift fram til 1891 drev Killingdal Grubeselskab, grunnlagt av Huitfeldt & Co, H. & F. Bachke og Lars Hansen, denne kobber- og sinkforekomsten. Fra 1895 ble gruven forpaktet bort til det britiske selskapet The Bede Metal & Chemical Ltd. for en periode på 50 år. Driften gikk deretter tilbake til Killingdal Grubeselskap i 1947, som på det meste hadde 240 gruvearbeidere i arbeid.


Smeltehytter i Røros Kobberverk

Smeltehytter tilhørende Røros Kobberverk i perioden 1646 - 1977 utgjør totalt 12.
Også her er oppføringen kronologisk.

HYTTENAVN DRIFTSÅR

Røroshytta
Galåhytta
Nørhytta
Feragshytta
Tamlagshytta
Tolgahytta
Dragåshytta
Femundshytta
Nye Femundshytta
Drevsjøhytta
Eidet smelthytte
Ormhaughytta

1646 - 1953 (smelting ble flyttet til Boliden i Sverige etter 1953)
1660 - 1671
1660 - 1672
1661 - 1692
1664 - 1694
1670 - 1871
1727 - 1934
1744 - 1822
1759 - 1764 (revet i 1764, men kom aldri i drift)
1817 - 1834
1834 - 1887
1855 - 1869

Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
  • «Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1995
  • «Røros Kobberverk 1644-1974». Gunnar Brun Nissen, 1976
  • «Plansje/ Kart i Rørosmuseets kjeller over Kobberverkets circumferens». Rørosmuseet