Kilder Bergstaden

Her finner du kilder og litteratur som er brukt i forbindelse med artiklene i seksjonen «Bergstaden». Har du spørsmål eller kommentarer til disse kildene, vennligst ta kontakt.


Bergstaden Røros

 • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger». Sverre A. Ødegaard - 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
 • «Røros skanse - Korthaugen skanse» Kristen Mo. Fra ‘Fjell- Folk’ nr. 30, 2005
 • «Om Soluret på Skansen» Muntlig beretning av Rolf Petter Tørres og Randi Borgos, 2013
 • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide». Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
 • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
 • «Rørosboka bind 3: Røros landsogn. Brekken». Jon O. Indset. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1957
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • «Rørosboka bind 5: Kirke og skole. Glåmos». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1975
 • «Turbok for Rørosregionen». Kjellrun Mylius Kroken. Røros Reiselivslag, prøvetrykk, 1995
 • «Da Armfeldt herja i fjellbygdene - Et 275-års minne». Arne Dag Østigaard. Artikkel i ‘Arbeidets Rett’, fredag 31. desember 1993 [gjengitt med forfatterens tillatelse]
 • «Brosjyre: Vertshuset Røros - Brødrene Krogs Uldvarefabrik». Familien Krog, Astrid Stuedal, Knut Danielsen og Form til fjells as
 • [Befolkningstall] «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
 • [Kvitsanden] «Turbok for Rørosregionen», av Røros Reiselivslag, prøvetrykk, 1995 og «Gatenavn på Sta'a». Roar Dille (red.). Utgitt av Røros Fjellheimen forlag, 2005
 • På Internett: Kilderegistrering Oslo/Akershus; Digitalarkivet; Statistisk Sentralbyrå; Wikipedia, flygesandfelt; Wikipedia, Kvitsanden landskapsvernområde; Direktoratet for Naturforvaltning; NRK, Newton; Familien Rugelsjøen - Gatenavn på Røros [gjengitt med tillatelse]


Bergmannsgata

 • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
 • «Bergmann og Rallar». Hans Melien, 1983
 • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger». Sverre A. Ødegaard - 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
 • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
 • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide». Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
 • «Otto Christian Stengel - berglege i 61 år». Johannes Sundt. Artikkel i Arbeidets Rett, 19. september 2008
 • «Den første kinodrifta på Røros». Roar Dille. Artikkel i Fjell-Folk 26, 2001
 • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?». Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus
 • På Internett: Familien Rugelsjøen - Gatenavn på Røros [gjengitt med tillatelse]


Kjerkgata

 • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
 • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
 • «Galleri Thomasgaarden - Kafe, verksted og galleri i historisk miljø». Sverre A. Ødegaard. Trykksak (lokalt) i Thomasgaarden, 1986
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • På Internett: Familien Rugelsjøen - Gatenavn på Røros [gjengitt med tillatelse]


Flanderborg og Sleggveien

 • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
 • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
 • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
 • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
 • «Skanckesmia - Håndverksbedrift med kjente produkter». Hans B. Krogh. Artikkel i Fjell-Ljom (Lokalavisa for Røros), 18.9. 2008
 • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus
 • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?». Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus
 • På Internett: Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum (Rørosgårdene); Norsk Kulturminnefond


Bybrannene i Bergstaden i 1678 og 1679

 • «Bybrannene i Bergstaden i 1678 og 1679». Einar Aasen (ikke publisert)
 • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide». Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
 • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942


Sprøytehuset og brannvern


Fjeld-Ljom


Rørosmartnan