Pers-stuggu

Dette huset er blitt flyttet hit i senere tid, og det har ikke vært bebodd mens det har stått her. Da huset ble fredet i 1923 sto det på nedre Flanderborg, som den ene av to hovedbygninger i et gårdsanlegg.

Denne bygningstypen var mer vanlig enn de andre småhusene i Sleggveien. Selve stuebygningen med loft skriver seg antageligvis fra tidlig på 1700-tallet, mens kjøkkenet (med skråtak) ble tilbygd omkring 1840.

Huset har vært bebodd av arbeiderfamilier, og har i store trekk den samme innredningen som det hadde mot slutten av 1800-tallet.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
  • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?» Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus