Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 3 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ekert
Eike i et sykkelhjul.
Eta
Spise.
Evles med
Klare en oppgave.

Siste 5 uttrykk