Smelthytta på Røros

Smelthytta var sentrum i Bergstaden, og en av de aller viktigste arbeidsplassene ved Kobberverket. Hytta ble nedlagt etter brannen i 1953. Da hadde det steget svovelrøyk fra smelteovnene ved Hyttelva. Den viktigste grunnen er nok at Hitterelva (eller ‘Hyttelva’, som den skulle bli hetende i dagligtale) ga tilstrekkelig vannføring og stort nok fall til drift av blåsebelgene i Smelthytta (som nevnt før, så har den første vassdragsreguleringen ved Smelthytta vært på plass siden 1646). Dessuten kunne sjøene oppover i Hitterdalsvassdraget demmes opp, slik at de dannet vannreservoarer som kunne sikre driften gjennom vintermånedene.i 307 år.

Malmtransporten fra gruven og ned til Smelthytta kunne også følge en forholdsvis enkel vei: Den gikk på vinterføre nesten i rett linje nedover fjellet til dalbunnen, og videre fram til Hytta, for det meste over islagt vann.

En av grunnene til Kobberverkets konkurs var at kobberprisen på verdensmarkedet sank, og at andre land som bedrev kobberproduksjon (f.eks. i Sør-Amerika, Afrika) hadde billigere produksjonsmetoder.

I 1986-88 ble Smelthytta gjenreist som kulturminne og som museums- og kulturvernsenter for Rørostraktene. Utvendig er det den siste Smelthytta (fra 1888) som er forbildet for gjenopp-byggingen, slik den er dokumentert gjennom gamle fotografier og tegninger i verksarkivet. Man kan si, at det var den første Smelthytta, som ble bygd omtrent 250 meter nedenfor den nåværende, som utgjør grunnsteinen til Bergstaden. Byen ble også helst nevnt som hytteplass i eldre tider (i 1646 ble det bygd 2 Smelthytter, den første skal ha ligget omtrent der hvor Engzelius lå i Storgata).

Ved siden av Røroshytta, som var hovedanlegget, drev Rørosverket flere andre, mindre hytter. Det er i alt tale om 11 andre hytteanlegg, som har vært i drift i kortere eller lengre tid. Omkring 1700 har f.eks. Verket hyttedrift i hovedhytta på Røros med 8 smelteovner og garrovn, foruten i hytta på Tolga med drift i tre smelteovner. Tamlagshytta i Gauldalen med to ovner, og hytta ved Feragen med tre ovner var da alt nedlagt for noen år siden.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Smeltehytter ved Røros Kobberverk». Truls Gjestland. Utgitt av Bergstuderendes Forening og Olavsgruvas Venner, 1994
  • «Miljøminnet Røros». Åse Berg. Fra ‘Fjell- Folk’ nr. 16, 1991
  • «Smeltehytta på Røros». Sverre A. Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell- Folk’ nr. 9, 1984
  • «Bergbryting i eldre tid». Sverre A . Ødegaard. Særtrykk fra ‘Fjell-Folk’ nr. 7, 1982
  • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942
  • «Fjell-Folk». Årbok for Røros-traktene nr. 17, 1992