Bergskrivergården, hus no. 15

Her hadde Røros Kobberverk sin administrasjon. Bergskriveren (Verkets forretningsfører) bodde i gården og Bergretten (Verket hadde sin egen domstol ved siden av et eget militær - Bergkorpset) holdt møter her.

Den nåværende bygningen ble reist på 1780-tallet og panelt 10 år senere. Dette anlegget, som er noe av det beste i Rørosarkitekturen, ble restaurert i 1946. Gården har en bredde mot gata på 21 meter, og den langstrakte tomta er 64 meter dyp. Bygningen er formet i vinkel og er tilsammen på 260 m2. Dybden er 9 meter og den har en midtgangsplan av dobbeltromstypen.

Eksteriøret har stående panel og trekantgavler over vinduene i første etasje. Over inngangsdøren pryder Kobberverkets emblem (hammer, feisel og kobbermerket/ venussymbolet) det rektangulære overstykket, omgitt av kranser og blomstergreiner.

Bergskriveren hadde kontor i første etasje og leilighet i annen etasje i fløyen mot øst. Den første verkslederen som bodde her, var direktør Peder Hiort. Det var i annen etasje Amtstua befant seg, møtelokalet for Bergretten og partisipantene når de var på Røros.

I 1936 ble Verkets administrasjon samlet i første etasje, og driftslederen, direktøren, bodde i annen. Røros kobberverk hadde kontorlokaler her fram til konkursen i 1977.

Siden 1977/78 har Bergskrivergården huset Lensmannskontoret på Røros.
Bygningen ble fredet den 16.10. 1940.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard, 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974