Harald Sohlberg

Harald Oskar Sohlberg ble født i Vognmannsgaten i Kristiania (Oslo) den 29. november 1869. Han var nummer 8 i en søskenflokk på 12 barn og begynte i lære som teater- og dekorasjonsmaler ved Den Kongelige Tegneskole. Etter dette reiste han til København og gikk i lære hos en dansk kunstner. Senere reiste han til Weimar der han kom inn på kunstakademiet hvor han studerte under Frithjof Smith i 1896-97 og så ble kjent som maler, grafiker og tegner.

Sohlberg tilhører en nyromantisk tradisjon der det visjonære og det stemningsmessige er fremtredende i hans arbeider. Ofte handler hans bilder om storslagne naturopplevelser.

Forgrunnen i hans malerier er ofte malt i en detaljert og utpenslet stil, og mange av hans bilder mangler mellomgrunn. I bakgrunnen ser man ofte en horisont eller ruvende fjell, men fremstillingene hans er sjeldent nøyaktige gjengivelser av naturen - man ser at han tar utgangspunkt i et faktisk sted, men så dikter videre på det han har sett.

Sine mest kjente motiver tok han fra blant annet Asker, Røros og Rondane. Så er også ett av Sohlbergs mest kjente malerier det populære "Vinternatt i Rondane", også kalt "Vinternatt i fjellene". Dette bildet finnes, i tillegg til alle litografiene, i 20 utgaver. De fleste i vannfarger eller i blandet teknikk malt på papir. Hovedutgaven i olje som henger i Nasjonalgalleriet ble ikke ferdig før vinteren 1914 etter at det var påbegynt tre år tidligere. Sohlberg forandret ikke måten sin å male på i alle de årene han arbeidet som kunstner. Han holdt på sin stil med dype, sterke farger, og han plasserte kontrastfarger som blått og gult ved siden av hverandre - dette for å få en spesiell "glød" i bildene.

Til Røros flyttet han sammen med sin kone i 1902. Blant bildene som er mest kjent herfra, er "Fra Røros, Lillegaten", "Natt", Storgaten Røros", "Efter snestorm, Lillegaten Røros" (også kjent som "Sohlbergrekka") og "Blomstereng nordpå". Dette siste bildet begynte han på i 1905 mens han bodde på Gullikstad på Røros, og fullførte i Paris det følgende året. Maleriet ble vist under Høstutstillingen i Oslo i 1906 og kjøpt inn av Nasjonalgalleriet. Til tross for at Harald Sohlberg nok var glad i de mange motivene han fant på Røros, omtalte han stedet som "Et ildeluktende das" i et av sine brev til en venn.

Selv om oppholdet på Røros sannsynligvis var en blandet glede for ham (han reiste visstnok herfra som en bitter mann) ble Harald Sohlberg foreviget i Bergstaden gjennom en byste av ham som står på Sohlbergs Plass, øverst i Kjerkgata. Det må også nevnes, at det nok var etter Harald Sohlbergs motiver fra Røros ble kjent at interessen også i bevaringsøyemed på Røros begynner. Det var blant annet "Sohlbergrekka" som ga en del av grunnlaget for mye av fargebruken på husene som senere antikvarer skulle engasjere seg i.
Harald Sohlberg, en av våre mest kjente malere, døde i 1935.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?». Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus