Finnegården, hus no. 13

Med dette huset begynner de store, markante trebygningene i Bergmannsgata.

Bergskriver Jens Finne kjøpte eiendommen i 1720-årene, og denne familien var så å si eierne i hundre år. Sønnen, proprietær Rasmus Finne, deltok i major Peter Schnitlers grensekommisjonsarbeid i 1740-årene, da grensen mot Sverige ble fastlagt.

Rasmus´ sønn Jens, jurist fra Universitetet i København, bodde i nr. 13. som partisipant, proprietær og en meget betrodd mann på Røros. Etter hans død i 1821 stod oberstinne Johanne Bie Krog som eier, og i 1869 kjøpte Johan Magnus Engzelius gården.

De siste hundre år har så familien Engzelius eid Finnegården, og den har blant annet vært bolighus med kontorer.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard, 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974