Kjelsberggården, hus no. 91

Det er ovenfor Ellensveta at man finner de gamle gatagårdene i dag. Hjørnegården her, hus nr. 91, heter Kjelsberggården - også kalt Brinchmannsgården, etter hyttemester Michael Brinchmann som reiste den nåværende bygningen i begynnelsen av 1800-tallet. For tre hundre år siden ble den eid av Ole Paulsen, den første hyttemesteren på Røros.   Han hadde stillingen fra 1673 til 1691, da han fikk avskjed på grunn av flere «Misligheder i hans Tienesteforhold».

Gården er i enkel sen-empirestil, oppført av byggmester Sven Aspaas, og restaurert i 1973. Gården har navnet etter bergkadett Christofer Jensen Kjelsberg (1788-1862), som bl.a. var kontorist hos bergskriver Støp og kontrollør i Hiorts stiftelse. Hans sønn, Ole Christofersen Kjelsberg (1817-1911), til vanlig kalt Chrestafer Jensa-Ola, var politibetjent og grensekontrollør i 12 år, i tillegg til konstituert lensmann. Han var blant Røros Sparebanks tillitsmenn og hadde 58 år fartstid som forstander og direksjonsmedlem. Han hadde i lang tid Sparebankens obligasjoner lagret i sin kjeller, da denne ble ansett som et tryggere oppbevaringssted enn bankens jernskap.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974