Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 7 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pes
Beruset.
Pina
Forsterkende. Kan også være kraftuttrykk. Eks. «pina mi kaldt».
Planke
En høy inngjerding. Se også garden og gjerde.
Prustere
Irritere seg over.
Punnunnij
Under.
Pussi
Merkelig.
Pøsje el. Pøhsche
Pølse. Eks. «spikkjipøsje» (spekepølse).

Siste 5 uttrykk