Directeurens Huus, hus no. 1

Bygningen er avmerket på et av de eldste Røroskartene fra mellom 1711-1718. Den første kjente beboer som trer fram fra mørket er Johan Mølmann, født i Flensburg i Tyskland i 1654. Familien hans treffes i flere generasjoner i hus nr. 1, som kuxeiere og brukshavere. Etter Johan kom Bernt Mølmann, og så ble Johan den yngre eier av gården. Han hadde en stesønn, Michael Rosing, som ble en av Danmarks mest kjente skuespillere.

I 1792 eies gården av direktør Eric Otto Knoph, jurist og bergkandidat og sønn av myntmester Hans Knoph i København. Knoph solgte gården til løytnant Fredrik von Brodtkorb, siden disponeres gården av lensmann og bergskriver Halvor Backe.

Rundt 1830 overtok Henrik Hansen Aasen eiendommen og i 1839 kjøpte Axel Magnus Fahlstrøm gården. Han var født i Aspebod ved Falun og slo seg ned på Røros som handelsmann, senere drev han hotell i hus nr. 1.

I 1888 eies gården av Bertram M. Stengel, året etter selger han til Anna Fahlstrøm for kr. 10.000,-. Hun på sin side solgte til Konrad Dahl i 1901.

Fr. Anna Fahlstrøm åpnet hotell i gården og i 1897 ble det bygd nytt hotell på tomten mot jernbanen. Det ble drevet av Frk. Rogstad og senere Olaf Hoff og frue.
I 1932 overtok Marius Ericson driften.

Da huset ble malt om i 2012, fikk det tilbake gråfargen som det hadde hatt mellom 1850-1860.
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» av Sverre A. Ødegaard, 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
  • «Røros Bergstad - Er byggeskikken de siste åra formet av antikvarene?» Foredrag i Hjulmakerstuggu/Kurantgården den 21.02.2013 av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus