Restaurering 1945/46

Opptakten til en gjennomgripende restaurering av instrumentet ble gjort i 1944 etter at orgelbygger Jørgensen hadde vært på Røros i april. Ingeniør Olaf Platou fiungerte som konsulent for Riksantikvaren. Det er hele tiden en forutsetning at arbeidet skal utføres etter strengt antikvarisk prinsipp. Dette var ikke så lang tid etter den såkalte "restaureringen" av Kongsberg-orgelet (i 1932. Det nyrestaurerte orgelet ble innviet 26.januar 2001, red.anmrk.), og både Jørgensen og Platou mente det var nødvendig å presisere at Røros-orgelet skulle forbli mekanisk.

Av de bevarte saksdokumentene framgår det at mekanikken var i en rent dilettantisk utførelse og derfor måtte fornyes helt. Når det kom til stykket ble den opprinnelige trakturen (tastatur, red.anmrk.) ikke skiftet ut likevel, men orgelbygger Jørgensen skriver om dette at det er en kurant sak som ikke vil forstyrre noe av det historiske preget. Det må jo være hyggelig at orgelet manuelt blev behagelig å betjene. Også Platou ser på mekanikkspørsmålet som sekundært. At orgelet måtte være mekanisk var klart, men han synes det er rimelig at orgelbyggeren får levere en ordentlig traktur til orgelet i sin nyoppussede stand. Platou understreker likevel at den gamle mekanikken ikke bør kasseres, men oppbevares i kirken som et minne.


Jørgensen mener forøvrig at firmaet skal klare restaureringsoppdraget godt. Det eneste problemet er tungestemmen, som nærmest kan kalles Krummhorn 8', muligens har den været kaldt Trompet 8'. Platou mener på sin side at det har kommet til så mange slike "gamle" stemmer hit til landet siden 1924, at kjennskapen til disse skulle ha steget vesentlig. En moderne orgelbygger skulle således være i stand til å ta hånd om de. Orgelet ble deretter tatt ned og kom til Jørgensens orgelfabrikk sent på høsten i 1945. I ferdigrestaurert stand ble det kort demonstrert i Kringkastingen 7. april 1946 og deretter transportert til Røros, der det ble oppstilt i løpet av sommeren.

Nå viste det seg at Jørgensens skepsis var velbgrunnet. Tungestemmen fungerte ikke. Etter råd fra organist Rolf Karlsen tok orgelkomiteen ved sogneprest og organist, som på dette tidspuntket var Johan J. Gjendem, derfor kontakt med Bröderna Moberg, Sverige, for å få sett tungestemmen i stand. Orgelbygger Harry Moberg utførte først en del arbeid på orgelet sommeren 1957, mens trompetstemmen var ferdig og ble satt inn sommeren etter.
Etter dette har orgelet hatt følgende disposisjon:

 • Manual (C-c3): Gedackt 8 Füs
 • Principal 4 Füs
 • Flöite 4 Füs
 • Octava 2 Füs
 • Flöite düs 2 Füs
 • Quinta 1 1/2 Füs
 • Süper Octav 1 Füs
 • Sedecima 1 Füs
 • Mixtur 2 Fag
 • Trompet 8 Füs
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

 • «Det gamle Rørosorgelet restaurert» av Stein Johannes Kolnes (ikke publisert) [gjengitt med forfatterens tillatelse]