Vinna

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vinna
Onne (hver av de store, faste årlige arbeidene i jordbruket, slik som slåttonn/innhøsting).