Jonasgården, hus no. 220

Sett fra øst er dette anlegget med i den maleriske bygningsrekken langs Musveta. Foruten det fredede fjøset omfatter tunet også våningshus, eldhus og uthusrekke.   På nordsiden danner uthusene i naboeiendommen en fin avgrensing.

Det fredede fjøset er fra før 1850, oppført i laft i nedre del og med bordkledd reisverk ovenpå. Hele bygningsrekken har sammenhengende, torvtekket tak som ble fornyet i 1960.

Den første eieren man kjenner til er Lars Mogensen Catz, født 1677. Ved skiftet etter Lars Mogensen i 1747 ligner denne bebyggelsen den i Langgården. Det er en stue med kjøkken og kammers med loft, stall, fjøs og høylåve. Det hørte til 1 hest og 5 kyr og hele boet ble verdsatt til 190 riksdaler.

Jonas Pedersen Feragen, røstvender født i Feragen i 1721, overtok gården før 1770. Han var gift med Ane Christoffersdatter Garmager, og det er nå gården blir omtalt som Jonasgården.

Bygningen ble fredet den 16.10. 1940.
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
  • «Gatenavn på Sta'a». Roar Dille og Johannes Sundt. Utgitt Røros Fjellheimen forlag, 2005