Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 4 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Baråt(t)a
F.eks. «Ke det e' førr slags baråt(t)a på 'i?'» Oversettes med «hvordan er det du oppfører deg?»
Brunngalen
Parringslysten.
Bunninga
Strikketøyet.
Buse
Skulke. Se også rallar.