Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 9 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Abaklig
Tungvint, vanskelig.
Afle
Erte, slik som i «hun ertet ham».
Agg
Bære nag eller ha motvilje mot noen.
Aggroen
Bekymret.
Akselbrei
Å ha brede skuldre.
Aksle
Å opptre brautende, «å aksle seg».
Artut
Gøy.
Åt
Til.
Avgroin
Nervøs eller rastløs.

Siste 5 uttrykk