Mørkstugata

Hus nr. 20 har siden 1881 vært hjemstedet for det hundre år gamle kjøpmannshuset Finborud, blant dets store kundekrets fant en før mange svensker.

Nr. 21-24 viser verksarbeidermiljøet som utviklet seg her oppe ved Smelthytta. Hus nr. 24 A er stamhuset til den store Røros-slekten Guldal. Smelter Anders Guldal, født 1645, bodde her, og han var gift med Regina Elisabeth Ernstdatter Garmaker fra nabohuset nr. 23. De to gårdene hadde felles brønn og bryggerhus. Gården er i 1950-årene blitt restaurert etter tegninger av arkitekt Halvor Vreim ved Riksantikvariatet.

Mørkstugata har navn etter Mørkstuggu. Dette arresthuset er nevnt allerede i 1666. Mørkstuggus historie er forbundet med en skikkelse som har engasjert folkefantasien på Røros sterkt, Spell-Ola, denne mannen som skulle dra til København med en supplikk til den landsfaderlige enevoldskonge Christian V, og som ble tatt ut av Mørkstuggu av arbeidskameratene med makt. Han kan ha bodd i en av de gamle hyttearbeidergårdene oppe i Mørkstugata, uten at man i dag kan peke ut husnummeret. Han døde før manntallet i 1701, utgammel og blind.
Eksterne lenker


Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide» Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974
  • «En tur i den gamle Bergstaden - Rute og manuskript til bruk ved turistomvisninger» Sverre A. Ødegaard - 1978. Revidert av Astrid Nyhus og Per Tore Holgersen i 1982 (ikke publisert)