Direktører ved Røros Kobberverk

Gode forekomster og en rasjonell drift er av avgjørende betydning. Men det betyr også mye for driften at en har de rette personene, sakkyndige og driftige ledere, ingeniører, stigere og andre fagfolk.

Eierforholdene i Røros Kobberverk forandret seg over tid. Fra 1685 ble det bestemt at Røros Kobberverk skulle deles i 180 deler á 1000 rdl. Før hadde fordelingen vært på 60 deler á 3000 rdl. På 1700-tallet inneholdt listen over eierne i Verket kjente trønderske kjøpmenn som Thomas Angell og Lorentz Angell, Johan Mangelsen, Helmer Meincke m.fl.

I 1762 bestemte eierne at ledelsen skulle overdras til en overdireksjon i Trondheim.

Stort sett må det vel kunne sies at Røros Kobberverk har hatt dyktige folk i spissen for Verket, en rekke direktører og driftsledere med dristig initiativ og pågangsmot, folk som har satt varige merker etter seg i Verkets historie (om ikke nødvendigvis bestandig på positiv måte). Og det samme gjelder Verkets stab av dyktige og sakkyndige ingeniører og stigere, som ledere av hverdags krevende og verdiskapende arbeid.

Følgende menn var direktører ved Røros Kobberverk i tidsrommet 1646-1977:

 • 1646-51: Lorentz Lossius
 • 1651-59: Johannes Irgens (Jürgens)
 • 1659-63: Jacob Mathias Tax
 • 1663-69: Christian Arnisæus
 • 1669-84: Henning Irgens (Jürgens)
 • 1684-85: Anders Lossius
 • 1685-87: Henning Irgens
 • 1687-88: Johan Georg Tax
 • 1688-89: Michael Weichhardt
 • 1689-99: Henning Irgens (for 3. gang!)
 • 1699-1719: Theodorus Bergmann
 • 1719-37: Hans Bredal
 • 1737-72: Leonhard Christian Borchgrevink
 • 1772-89: Peder Hiort
 • 1789-1812: Erich Otto Knoph, Johan Mølmann Lysholm
 • 1812-13: Den Administrerende Kommission
 • 1813-27: Joachim Fredrik Daldorph
 • 1827-28: Johannes Aas, den yngre
 • 1828-58: Peter Ascanius Schult
 • 1858-70: Harald Hansteen (de to første år kst.)
 • 1870-71: Knud Møller Hauan og Jacob P. Friis
 • 1871-78: Jacob Pavels Friis
 • 1888-95: Centralkommissionen
 • 1895-97: Emil Knudsen
 • 1897-1902: Per Larsson
 • 1903-11: Alfred Getz
 • 1912-21: E. A. Dalset (tekn.dir.)
 • 1916-27: Egil Lorck (adm.dir.)
 • 1921-27: Torfinn Natrud
 • 1927-29: J. W. Carstens
 • 1929-32: A. Kvalheim
 • 1932-36: Birger Solberg
 • 1936-44: Kristian Lerche Bøckman
 • 1940-47: V. B. Lange (adm.dir.) Er beskrevet som “Leder for Verket” og “Administrerende Formann”. Han var antagelig også direktør ved Killingdal, muligens i hele perioden. Han var også registrert som styreformann”fram til1952.

Fra 1940-årene var forholdene mer uoversiktlig, og betegnelsene flyter over i hverandre. I 1927 ble da også betegnelsen “adm. dir.” opphevet.

 • 1947-56 el 58: Karl Ingvaldsen. Er beskrevet både som “driftsbestyrer” og direktør”.
 • 1952-58: Prof. Harald Dahl. Beskrevet som “styreformann”.
 • 1958-74: Knut Ritter Eriksen. Titulert som “direktør”. Han satt muligens lenger. Fra 1958 var Karl Ingvaldsen også igjen i bildet, nemlig som styreformann.
 • 1965-73: Prof. Magne Mortenson. Beskrevet som “styreformann”.
 • 1974-77: Karl Ingvaldsen. Beskrevet som “styreformann”.

Til informasjon: Denne listen inneholder kun de stedlige direktørene/driftslederne (fra 1895) på Røros og ikke de som satt i direksjonen i Trondheim.
Se også vedlegget Katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim: Bind 4. Privatarkiv Nr. 211 Røros Kobberverk og Nr. 212 Folldal Verk for mer informasjon. Takk til Stiftelsen Rørosmuseet v/Erik Roll for en kopi av dette dokumentet.Eksterne lenker

Referanser & Kilder

 • «Katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim: Bind 4. Privatarkiv Nr. 211 Røros Kobberverk og Nr. 212 Folldal Verk» av Ida Bull, Statsarkivet i Trondheim, 1988
 • «Røros Kobberverk 1644-1974» av Gunnar Brun Nissen, 1976