Tyri-stuggu eller Ola Mæla-stuggu

Det var skomaker og dagarbeider Ole Christensen Hitterdal og konen Helle som var de første beboerne her, og huset må være satt opp i 1840-årene. Huset har bare ett beboelsesrom, og det ble også brukt som skomakerverksted.

Tyri-stuggu i Sleggveien skiller seg ut på flere måter, blant annet ved at dette er den eneste bygningen i Norge hvor man har påvist «blodmaling» - det vil si at malingen på døra til Tyri-stuggu er basert på pisket okseblod - en teknikk som er utbredt i Danmark og Sverige og som ga veldig god holdbarhet takket være stivelsen i blodet.

Folketellingen i 1875 forteller at huset da ga rom for 5 personer: Det var Ola og kona, en 22 år gammel sønn (som også drev som skomaker) og en datter som var 25 år. Hun var sypike og mor til en fire år gammel sønn. Ola Mæla var også en spellmann. Kona gikk i gårdene og kokte mat for gjestene når det var bryllup og andre tilstelninger, og da var gjerne Ola med som spellmann. Når de var på slike ‘turneer’ fikk de med seg noe av maten med hjem, og det ble da også sagt at det aldri manglet mat i huset.

På sine gamle dager delte Ola hus og seng med broren Jo - maleren som hadde verksted på den andre siden av gaten. I 1908 solgte Ola huset til en enslig kvinne. Det var Tyri Myren, som siden bodde her i mange år.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros». Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad». Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974
  • «Røros og Cirkumferensen - Inne i husa. Farger og dekor». Foredrag i Smelthytta på Røros den 20.02.2013, av Jon Brænne, Malerikonservator NKF-N/Professor emeritus