Spjell-stuggu eller Spjellet

De som er interessert i norsk folkemusikk, har kanskje hørt navnet "Fant-Ca'l". Musikken som han laget blir ennå brukt av spellmenn både i Rørostraktene, Gudbrandsdalen og andre bygdelag.

Fant-Ca'l, som var av taterslekt, blir i offentlige dokumenter delsvis titulert som ‘hesteskjærer’ og delvis som ‘dyrlege’. I daglig tale ble han bare kalt Fant-Ca`l eller Ca`l-Freriksa, men det fulle navnet var Carl Fredriksen Moe. Han ble gift med en jente fra Røros og de bodde her i flere år. De bodde først øverst på Haugan, men omkring 1860 tar de med seg huset og flytter til Sleggveien. De hadde da tre sønner.

Senere var huset bebodd av en ugift kvinne: Det var Halvard-Anne (også kalt ‘Litj-Anne’ eller ‘Spjell-Anne’). Hun livnærte seg med å røyke kjøtt og flesk for folk, og drev med denne virksomheten i et eget røykhus som sto på Litj-Slegghaugen. Det er fortalt at hun var glad i en fest, og holdt huset åpent både for unge og eldre som måtte ha en dram å by på.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad» av Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983
  • «Bergstaden Røros» av Sverre A. Ødegaard (tekst) og Jiri Havran (foto), Arfo, 1997
  • «Rørosboka bind 1: Natur, Folk, Næringsliv» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942-1949
  • «Rørosboka bind 4: Røros Bergstad» Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1974