Gjelle

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gjelle
Tilfartsvei inn og ut av Bergstaden. Brukt til å flytte husdyr til seter o.l.