Musu

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Musu
Myse. Den gjenværende væsken etter at fettet og kaseinet, eller ostemassen, er fjernet fra melken. Brukes også i dialektuttrykk for å beskrive manglende styrke (om muskelmasse i armen): «Her va' det berre musu, gut.»