Aksle

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Aksle
Å opptre brautende, «å aksle seg».