Soluret på Skansen

Huset på Skansen, eller «Korthaugen Skanse», ble bygd omkring 1748 av deler av det gamle vakttårnet og muren rundt området. Bygningen tjente bl.a. som lager for bergkrutt for Røros Kobberverk.

Det var Røros Turistforening med Håkon Solli (kjent som «Baronen») i spissen, som fikk satt opp soluret ved Skansen like etter andre verdenskrig. Soluret besto da, i tillegg til stjernen i bakken, av en påle i midten kronet med en fane i metall som svingte etter vinden. Pålen råtnet etter hvert, men fanen (eller «vindfanget») som var fra 1700-tallet er tatt vare på av Rørosmuseet.


Kilder: «Om Soluret på Skansen» Muntlig beretning av Rolf Petter Tørres og Randi Borgos, 2013 og «Røros skanse - Korthaugen skanse» av Kristen Mo. Fra ‘Fjell- Folk’ nr. 30, 2005
«Soluret på Skansen»   Lars Geithe, 2013