Telefonkiosker

I 1933 ble de røde telefonkioskene tatt i bruk her i landet. På det meste har det vært 6.000 av de. Det er få igjen nå, og av disse ble 100 vernet den 19. juni 2007. Ifølge Riksantikvaren er denne typen kiosk et verneverdig kulturminne. På Røros har vi én igjen, som er vernet; telefonkiosken ved Kurant-gården på Malmplassen.


Kilder: «Fjell-Ljom», lokalavis, utgave den 17. april 2008, Riksantikvaren og Norsk Telemuseum
«Telefonkiosk på Malmplassen»   Lars Geithe, 2012