Måssåslaget

"Måssåslaget" var en kamp mellom galåinger og østgardinger på Sandtjønnrabban i 1938. Det gjaldt retten til å ta måsså (reinlav som kufôr). Den gangen ble galåingene fordrevet, både fysisk ("blodet fløt") og juridisk.


Kilde: «Broderfolket», lokalavis, utgave av 19. september 2007
«Christianus Sextus»   Einar Aasen, 2004