Takskjegg

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Takskjegg
Kanten av never og torv utvendig på taket.