Drengestue

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Drengestue
Egentlig oppholdsrom for mannlige arbeidsfolk på en stor gård; også hus for tjenestefolk av begge kjønn.