Bislag

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bislag
Et helt eller delvis lukket utbygg til skjerming av husets inngangsdør.