Junge

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Junge
Laveste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var bergknekt. Junge betyr «gutt» på tysk.