Gjøpel

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gjøpel
Hestevandring, transportinnretning for å heise opp bergmassene.