Dialektuttrykk

Denne ordlisten inneholder 142 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rysspåsså
Frekkas. Se også ryss.
Sherril
Spissmus.
Sjese
Skøyte.
Sju
I betydningen «ikke sant» eller «vet du».
Sjue
Syv (antall).
Sjurr
Skjære (Pica pica) er en kråkefugl som blir ca. 46 cm lang og som er altetende.
Sjuttu
Sykdom på grunn av dårlig mat («blodsjuttu»).
Skårråføre
Islag oppå snøen.
Skjemt
Sløv (om redskaper).
Skottgamp
Hest som snart skal skytes.
Skråvvå
Skreve.
Skrølin
Skral, dårlig.
Slegg
Slegg/Slagg er avfallsproduktet inneholdende urenhetene som skilles ut under smelteprossene.
Slerrem
Et belte til å henge slira i. Slira var beregnet enten for en kniv eller et ljåbryne.
Slurre
En kvinne med flere kjærester.
Smøystol
Hempene i bukselinningen som man «smyger» beltet gjennom.
Snåvvå
Snuble.
Speke
Fryse. Eks. «det er 20 spek.»
Spiggijl
Speil.
Spitord
Spydig bemerkning.
Staup
Dyp dump i vei som dannet seg etter hyppig kjøring med slede. Kan også være drikkebeger av sølv fra gammelt av.
Sti tu mi
Gå bort (når noen står for nære).
Stuggu
Stue, eller lite hus.
Stuppul
Treg person.
Svulu
Svale (fugl).
Av. Eks. «du fe tå mi» (du får av meg).
Tahjlåt
Pinglete, tøvete.
Trekruls
Klynge med trær.
Tri
Tre (antall).
Trupul
En som ikke sier mer enn høyst nødvendig.
Trælåt
Vanskelig, komplisert.
Trø
Et lite areal med dyrket/ryddet jord som ble slått eller hvor dyrene kunne få komme ut.
Tu
Ut. Eks. «sti tu» (gå ut).
Ullugga
Sokker.
Unnpunnij
Innunder.
Vaksom og Tverrom
Om månen. Det første er «nymåne» det andre betyr «avtagende måne».
Vandla
F.eks. som i «store vandla», i betydningen «store hauger» slik som grashauger under slåttonna.
Vet
Liten side- eller bakgate. Kan også være en grøft man gravde for utvanning av jord.
Vinna
Onne (hver av de store, faste årlige arbeidene i jordbruket, slik som slåttonn/innhøsting).
Vinnøyd
Skjeløyd.
Ykle
Gå barbeint (uten sokker).
Øl-pina-mi-legg
Ødelegge m/kraftuttrykk.