Innrønningslørve

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Innrønningslørve
Klut til å vaske innredningen med (ikke gulvklut, som kalles «golvlørve»).