Illfjeru

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Illfjeru
Å være hissig eller oppfarende.