Fyre

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fyre
Skofte, å være hjemme fra arbeidet.