Garden

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Garden
Et lavt gjerde som avgrenser et område. Eks. stakittgjerde el.l. Se også gjerde og planke.