Gjerde

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gjerde
Stykke med land/jord innenfor et avgrenset område (innenfor gjerdet). Se garden og planke.