Haga

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Haga
Et område med dyrket/ryddet jord som ble slått. Se også trø.