Huggu buver

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Huggu buver
Innevær, dvs. dårlig vær/uvær ute.